હેલ્થ ઈઝ વેલ્થ / કરી લો મફતમાં શરીર સારુ, ઉઘાડા પગે ચાલવાથી શરીરમાં થશું આવું, જિંદગીમાં નહીં પડો બીમાર

Walking barefoot keeps the body healthy, countries start this work today knowing the benefits

આજે અમે તમને ઉઘાડા પગે ચાલવાથી શરીર કેવી રીતે તંદુરસ્ત રહે છે તે જણાવીએ છીએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ