નિયમ / BIG BREAKING: LRD ભરતીમાં વેઈટિંગ લિસ્ટને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર, ઉમેદવારોમાં નિરાશા સાંપડી

Waiting list for LRD recruitment will not be disclosed, Hasmukh Patel tweeted the information

એકથી વધુ સંવર્ગની ભરતી સાથે થતી હોવાથી વેઈટિંગ લિસ્ટની જોગવાઈ નથી જેના લીધે..

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ