મહામંથન / VTVનું રિયાલિટી ચેક: અનેક જિલ્લામાં મોટાભાગના ચેકડેમ જર્જરિત, ઉનાળાની જરૂરિયાતનું કેમ નથી રખાતું ધ્યાન?

VTV's Reality Check: Most Check Dams Dilapidated in Many Districts, Why Summer Needs Not Heeded?

વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે ગ્રામ્ય કક્ષાએ ચેકડેમ બનાવવામાં આવે છે. પરંતું હાલ રાજ્યમાં મોટા ભાગનાં ચેકડેમ જર્જરીત હાલતમાં છે. ત્યારે આ બાબતે જવાબદાર કોણ?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ