લાલ 'નિ'શાન

સ્ટિંગ / VTVના ઓપરેશન "દ્રોહ" ની અસર, જૂનાગઢની NR વેકરીયા કોલેજમાં તપાસ

vtv sting opration droh

VTVના ઓપરેશન "દ્રોહ" ની અસર પડી. સમાજ કલ્યાણ અધિકારી દ્વારા જૂનાગઢની એનઆર વેકરીયા કોલેજમાં તપાસ કરવામાં આવશે. આજે ગાંધીનગરની ટીમ જૂનાગઢની એનઆર વેકરીયા કોલેજમાં તપાસ કરશે. 

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ