સમસ્યા / તાતની વાત : 1 કરોડના ખર્ચે ડચ રોઝ વાવ્યા, સફળતા પણ મળી પણ...

Vtv Exclusive dutch rose cultivation in Gujarat

મઘમઘતા ગુલાબની ખેતીમાં રૂપિયા રોક્યા સફળ ઉત્પાદન પણ કર્યું પણ પ્રોપર માર્કેટ ન મળતા ખેડૂતે પાછીપાની કરવી પડી. જાણીએ શું કહે છે ખેડૂત આ વીશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ