જનતાનો અવાજ / Gujarat Elections 2022 : Election Yatra માં જુઓ Sanand વિધાનસભાના પ્રશ્નો, વિકાસ અને લોકોનો મિજાજ

VTV Election Yatra sanand Assembly for Public questions

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે ત્યારે ગામ-કસબાની સ્થિતિનો તાગ મેળવવા VTVની ઈલેક્શન યાત્રાની ટીમ રાજ્યના ખૂણે-ખૂણાનાં હાલ જણાવી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ