મહામારી / કોરોના દર્દી તમારી આસપાસથી જાય છે તો જુઓ કેટલા કલાક હવામાં રહે છે વાયરસ, આ ખાસ જાણી લેજો

virus remains in the air for 2 t -3 hours after corona patient leaves three central labs warn

દેશની જાણીતી ત્રણ લેબોરેટરીઓએ એવો ખુલાસો કર્યો છે કે કોરોના પોઝિટીવ દર્દીના ગયા પછી 2 થી 3 કલાક સુધી વાયરસ હવામાં રહી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ