સાચવજો / ભારે કરી: અમદાવાદમાં કોરોના ગયો અને આ બીમારીએ દેખાડો દીધો, હોસ્પિટલો દર્દીઓથી ઉભરાઇ

Viral cases increase in Ahmedabad after rains,Increase of patients in the hospital

માંડ કોરોના શાંત થયો ત્યાં કમોસમી વરસાદ બાદ ઋતુ બેવડાતા વાયરલ તાવ અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાએ ભરડો લીધો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ