કાર્યવાહી / ટૂંક સમયમાં જેલમાં હશે વિજય માલ્યા, ભારત લાવવા માટે કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ : રિપોર્ટ્સ

Vijay Mallya can be extradited anytime India

દેશને કરોડો રૂપિયાનો ચૂનો લગાડીને વિદેશ ભાગેલા વિજય માલ્યાને ટૂંક સમયમાં જ ભારત લાવવામાં આવી શકે છે. પ્રાપ્ત થયેલા અહેવાલ પ્રમાણે માલ્યાને ભારત લાવવાની તમામ કાનુની તમામ પ્રક્રિયા પુરી થઈ ચૂકી છે. ભારતમાં પ્રત્યાર્પણ ન થાય તે માટે માલ્યાએ ઘણા પ્રયાસ કર્યા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ