ઇન્ટરવ્યૂ / જ્યારે વિદ્યા બાલનનો ફાયદો ઊઠાવવા માગતો હતો ડિરેક્ટર, રૂમમાં લઇ ગયો અને પછી...

vidya balan opens about casting couch experience director kept asking to go room

જોનાર લોકોને હંમેશા એક એક્ટરની લાઇફ શાંતિથી ભરેલી નજરે આવે છે. એમને લાગે છે કે ગ્લેમર અને ફ્રેમથી ભરેલી એક એક્ટરની લાઇફ કેટલી સરળ હશે. પરંતુ વાસ્તવમાં આવું નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ