બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

1:00 વાગ્યા સુધીમાં

29 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: સૌથી વધુ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 33% મતદાન. સૌથી ઓછુ મહિસાગર,વડોદરા, અમદાવાદ જિલ્લામાં 27% મતદાન

ભારતની સંસ્કૃતિ / VIDEO: આવી આસ્થા ક્યાંય નહીં જોઈ હોય... રામનું પાત્ર ભજવનાર અરુણ ગોવિલના ચરણોમાં મહિલાનું નમન

VIDEO: Woman fell on Arun Govil's feet said Found 'Ram' on the way to the airport

દૂરદર્શન પર ટીવી સિરિયલ રામાયણમાં રામનું પાત્ર ભજવનાર અરુણ ગોવિલને લોકો આજે પણ ભૂલ્યા નથી અને હજુ સુધી એમને લોકો ભગવાન રામ જ માને છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ