વાયરલ / VIDEO : 'ચમત્કારી ટ્રક' ભયાનક અકસ્માત પછી જાતે ચાલવા લાગી, જાણે 'શરીરમાંથી આત્મા' નીકળ્યો

VIDEO: The driver took a turn at the turn that will make you tremble after watching the horrible video

ડ્રાઈવરે વળાંક પર અચાનક ઘુમાવી દેતા ટ્રકના બે ઊભા ફાડિયા હતા અને એક હિસ્સો જમીન પર તૂટ્યો અને બીજો હિસ્સો આપમેળે ચાલવા લાગ્યો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ