ભર'પૂર' કામ / સલામ તમારી સેવાને : વીજળીને ચાલુ કરવા ગોંડલમાં PGVCLનો વીજકર્મી જીવના જોખમે કામગીરીએ લાગ્યા

 Video of PGVCL employee of Gondal, Rajkot goes viral

તારને જીવંત કરવા ક્રેઈન પર લટકી કામ કરતાં કર્મીનો વીડિયો વાયરલ, સૌરાષ્ટ્રમાં NDRF અને PGVCL યુદ્ધના ધોરણે કામગીરીએ લાગ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ