માનવતા ક્યાં છે? / હોસ્પિટલમાં મારા પિતા જીવે છે કે નહીં મને ખબર નથી, અમદાવાદમાં લાચાર પુત્રનો VIDEO રડાવી મૂકશે

Video of father's son admitted to Manjushree Hospital in Ahmedabad goes viral

અમદાવાદ કિડની હોસ્પિટલમાં કોરોનાથી પીડિત પિતાના પુત્રની પરેશાની, પુત્ર વિરેન્દ્રસિંહે મીડિયા સમક્ષ કહ્યું કે, મારા પિતા જીવે છે કે નહીં તેની જાણ નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ