પક્ષી પ્રેમ / મોર સાથે બાગેશ્વર સરકાર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની કળા, અમદાવાદના ફાર્મ હાઉસમાં મોર સાથે મસ્તી કરતો વીડિયો વાયરલ

Video of Dhirendra Shastri with Peacock in Ahmedabads farm house goes viral

આજે અમદાવાદમાં વરસાદને લઈને ખરાબ વાતાવરણને કારણે દિવ્ય દરબાર રદ થયો છે. ત્યારે ફાર્મ પર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી મોર સાથે મસ્તી કરતા નજરે પડ્યા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ