તમારા કામનુ / Driving License, RC ને લઈને કેન્દ્ર સરકારે આપી મોટી રાહત, હવે આ તારીખ સુધી રહેશે વેલિડ

Vehicle documents valid till 30 September

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફીકેટ, ફીટનેસ સર્ટીફીકેટ સહિત અન્ય ડૉક્યુમેન્ટ્સની વેલિડીટી સરકારે વધારી દીધી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ