વાસ્તુ શાસ્ત્ર / ભૂલથી પણ ઘરની છત પર આવો સામાન ન રાખતા, નહીં તો માતા લક્ષ્મી થઇ જશે નારાજ

vastu tips for terrace do not keep these things on roof creates vastu dosh

વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં ઘરની દિશા અને ઉઠવા બેસવાની યોગ્ય રીત વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. ઘરની છત પર કેટલીક વસ્તુઓ રાખવામાં આવે તો વાસ્તુદોષ લાગે છે. જો તમે પણ તમારા જીવનમાં પરેશાનીઓનો સામનો કરી રહ્યા છો, તો ઘરની છત પરથી આ વસ્તુઓ હટાવી દેવી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ