અપીલ / લોક માનસમાંથી કોરોનાની રસીના ડરને દૂર કરવા કેન્દ્ર સરકારે આ કામ કરવું પડ્યું

Vardhan releases posters to address Covid-19 vaccine hesitancy

ડર કે કોઈ આડઅસરને કારણે લોકો કોરોનાની રસી લેવાની આનાકાની કરી રહ્યાં છે ત્યારે લોક માનસમાંથી આ ડર દૂર કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે એક કામ કરવું પડ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ