નિર્ણય / મુંબઈ-ગાંધીનગર 'વંદે ભારત એક્સપ્રેસ'ના સ્ટોપેજમાં મોટો ફેરફાર, હવેથી લાગુ પડશે આ નવું ટાઇમટેબલ

Vande Bharat Express train running between Mumbai and Gandhinagar has also changed its timing along with the stoppage

મુંબઈથી ગાંધીનગર વચ્ચે દોડતી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનું સ્ટોપેજની સાથે સમય પણ બદલાયો, હવે વાપી સ્ટેશન પર 2 મિનિટ બ્રેક કરશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ