એક્શન / એક અઠવાડિયા સુધી વૉચ રાખ્યા બાદ NCBએ વાપી GIDCની કંપનીમાં પાડ્યા દરોડા, જુઓ શું ઝડપાયું

VALSAD NCB Vapi GIDC Raid drug racket

ઝડપાયેલ નશીલો પદાર્થ અલ્પ્રાઝોલમ કે નોર્ડાઝેપામ હોવાની શક્યતા, કંપનીની અંદર નશીલા પદાર્થ બનાવતા હતા આરોપીઓ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ