વલસાડ / ધોધમાર વરસાદના કારણે નદી-નાળાઓ પરના લોલેવલ કોઝવે પાણીમાં ડુબ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ