વેલેન્ટાઈન વિશેષ / 'પુરુષનો કામ આગ જેવો, સ્ત્રીનો પાણી', મહર્ષિ વાત્સાયન અને સંત વેલેન્ટાઈન વચ્ચે શું ફર્ક, બધા જરુરથી જાણે

valentine day and india where maharishi vatsyayana wrote the book kamasutra

આવતીકાલે પ્રેમનો દિવસે એવો વેલેન્ટાઈન ડે છે. આ દિવસે ભારતમાં કામ અને પ્રેમનો સંદેશ ફેલાવનાર બે મહર્ષિ વિશે જાણીએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ