અપડેટ / વાતાવરણ સ્વચ્છ થતા વૈષ્ણોદેવી યાત્રા ફરી શરૂ, કટરામાં ભારે વરસાદને કારણે કરાઇ હતી સ્થગિત

Vaishnavadevi Yatra resumed  was stopped earlier in the wake of heavy rainfall

વૈષ્ણોદેવી યાત્રા ફરી શરૂકરાતા ભક્તોમાં ઉત્સાહ, ભારે વરસાદને કારણે અસ્થાયી રૂપે કરવામાં આવી હતી સ્થગિત

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ