વડોદરા / પી.આઈના પત્ની ગુમ થવા મામલે ચોંકવાનારા ખુલાસા આવ્યા સામે, પુત્રએ સોશિયલ મીડિયા પર માગી મદદ

Vadodra PI suspect for his wife missing case

વડોદરા પી.આઈ અજય દેસાઈના પત્ની ગુમ થવા મામલે પી.આઈ સામેજ શંકાની સોય સેવાઈ રહી છે. જેથી સમગ્ર મામલે પીઆઈનો નાર્કો ટેસ્ટ કરવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ