છેતરપિંડી / LRDમાં નોકરી મળી જશે તેવી લાલચમાં ફસાઈ ન જતા, યુવક સાથે જે બન્યું તે જાણીને પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે

Vadodra : Fraud in the name of getting a LRD job

સરકારી નોકરીના લાલચમાં તમે આવું ન કરતા વડોદરામાં LRDમાં ભરતી નોકરી આપવાની લાલચમાં રૂા.6 લાખની છેતપિંડીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ