સુરક્ષા ક્યાં? / 'પુષ્પારાજ'ના ટાર્ગેટ પર વડોદરા, 4 મિનિટમાં ચંદનનું વૃક્ષ થઇ જાય છે ગાયબ, અક્કલ કામ ન કરે તેવી ચોરી

Vadodara sandalwood trees theft Pushparaj

ચંદન ચોરી માટે દેશી ઓજારનો ઉપયોગ, ચંદનના વૃક્ષોની સુરક્ષા પર નથી અપાતું ધ્યાન, 15 વર્ષમાં 60 થી વધુ વૃક્ષોની ચોરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ