જળમૂળથી ડામો / વ્યાજખોરી નાથવા વડોદરાના રિક્ષાચાલકની અનોખી મુહિમે સૌ કોઈનું ખેંચ્યું ધ્યાન, હર્ષ સંઘવીને કરશે રજૂઆત

Vadodara rickshaw puller's unique campaign against usury caught everyone's attention, Harsh Sanghavi will present

વડોદરાના એક રીક્ષા ચાલક યુવાન દ્વારા વ્યાજખોરોથી કંટાળીને ગૃહમંત્રીને રજૂઆત કરવા માટે વડોદરાથી પગપાળા નીકળ્યો છે. રીક્ષા ચાલક પગપાળા ગાંધીનગર પહોંચી ગૃહમંત્રીને રજૂઆત કરશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ