અમદાવાદ / 19 વર્ષથી હૃદયની તકલીફ સામે કણસતા દર્દીના જીવનમાં ઉગ્યો સુરજ, બ્રેઇનડેડ યુવાનથી મળ્યું હૃદયનું દાન

 Vadodara patient has been given a new life with the organ donation  Rahul Solanki from Ahmedabad

અમદાવાદના ૩૫ વર્ષના બ્રેઇનડેડ અંગદાતા રાહુલ સોલંકીના અંગદાનથી વડોદરાના દર્દીને નવજીવન મળ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ