આક્ષેપ / વડોદરામાં સ્કાડા પ્રોજેક્ટનું સૂરસૂરિયું: કરોડોમાં ખર્ચે પાણીના મીટર નાંખ્યા પણ પાણી જ નથી આવતું

Vadodara Manpa's SCADA project fails to give water says people

વડોદરા મનપાનો કરોડોના ખર્ચે શરૂ કરેલો પ્રોજેક્ટ સ્કાડા ગયો પાણીમાં,પાણી આપવામાં તંત્ર નિષ્ફળ ગયુ હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ