સાવચેતી / વેક્સિન સર્ટિ. ખિસ્સાંમાં જ રાખજો: ગમે ત્યારે પોલીસ આવશે, આ શહેરમાં શરૂ થઈ મેગા ડ્રાઈવ 

Vaccine Certi. Keep it in your pocket: Police will come anytime, mega drive started in this city

કોરોના સંક્રમણને લઈને અમદાવાદ પોલીસે મેગા સર્ચ હાથ ધરી છે. જેમાં દુકાનમાં વેપારીઓના વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટ ચેક કરશે અને વેક્સિન ન લેનારા વેપારીઓને વેક્સિન લેવાની સૂચના અપાશે  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ