શાનદાર તક / 12 પાસ છો? તો પણ મળી જશે ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી! 10 હજાર પદ માટે જગ્યા ખાલી, જલ્દી કરો અપ્લાય

Vacancy for more than 10 thousand posts of constable in Gujarat Police

પોલીસ કોન્સ્ટેબરની ભરતી કરી રહેલા કેન્ડિડેટ્સ માટે શાનદાર તક છે. ગુજરાત પોલીસમાં 10,459 પદ પર ભરતી થવા જઇ રહી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ