ઉત્તરાખંડ / 102 નોટ-આઉટ, અંતિમ સંસ્કારની પહેલાં અચાનક જ દાદીએ ખોલી આંખો, ચમત્કાર જાણીને ચોંકી જશો

uttrakhand 102 years old woman came alive before her funeral

ઉતરાખંડમાં મૃત્યુનાં આશરે 7 કલાક પછી 102 વર્ષના મહિલાએ પોતાની આંખો ખોલી. મોટું ચમત્કાર જોઈ પરિવારજનો ચોંકી ઊઠ્યાં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ