ઉત્તરાખંડ / ટનલ ટ્રેજેડીમાં મોટું અપડેટ, 41 મજૂરો સુધી પહોંચી 6 ઈંચ પહોળી પાઈપ, ભોજન-ઓક્સિજન તેના દ્વારા મોકલાશે

Uttarkashi tunnel collapse : 6-inch pipe installed to send more food

ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીની ટનલમાં ફસાયેલા 41 મજૂરોના બચાવની આશા હવે જીવંત બની છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ