ઉત્તરાખંડ / ઉત્તરકાશી ટનલમાં ફસાયેલા કામદારો ક્યારે નીકળશે બહાર ? શરૂ કરાઈ વર્ટિકલ ડ્રિલિંગ, અત્યાર સુધીમાં 19.2 મીટર કામગીરી

  uttarakhand tunnel rescue update labors trapped in tunnel come out after four days tunnel vertical drilling start

Uttarkashi Tunnel Rescue: એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ટનલમાં ફસાયેલા કામદારો સુધી પહોંચવા માટે કુલ 86 મીટરનું વર્ટિકલ ડ્રિલિંગ કરવામાં આવશે અને તેમાં ચાર દિવસનો સમય લાગશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ