પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

ચમોલી / ઉત્તરાખંડ ટ્રેજેડીઃ ટ્રેકિંગ માટે પહોંચેલા જામનગરના યુવાનો સંપર્ક વિહોણા બન્યા

Uttarakhand tragedy: The youths of Jamnagar who reached for trekking became out of touch

ટ્રેકિંગ સાઈટ પર નેકવર્ક ન હોવાથી જામનગરના યુવાનોનો સંપર્ક થઈ શકતો નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ