આરોગ્ય / USFDAની ટીમ ગુજરાતના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલની ત્રિ-દિવસીય મુલાકાતે, કરશે આ મોટી કામગીરી

USFDA team on a three-day visit to Gujarat's Food and Drug Control

17 મેથી ત્રણ દિવસ આ ટીમ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સંદર્ભેની કામગીરી, પડકારો અને કાયદામાં આવતા સુધારા-વધારા અંગે વિચાર-વિમર્શ કરશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ