સુવિધા / ઘરની અંદર અને બહાર કામ કરશે આ પોર્ટેબલ AC, સોલર એનર્જીથી થશે ચાર્જ

use solar powered portable air conditioner

આ ગરમીથી છુટકારો મેળવવા તમે પોર્ટેબલ એસીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જેના ઉપયોગથી તમારે વીજળી બિલ ભરવું પડશે નહીં. આ એસી સોલર એનર્જીથી ચાર્જ થશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ