સાવધાની / ચેક ભરવા માટે એક જ ઇન્કનો કરો ઉપયોગ, નહીં તો...

use single ink to fill in you cheques and payment instruments

જો તમે કોઇ ચેક જારી કરી રહ્યા છો તો એને ક્રૉસ જરૂરથી કરો. ચેક પર લખેલી તારીખનું પણ ધ્યાન રાખો. જો તમે ચેક ભરવા માટે એક જ ઇન્કનો ઉપયોગ કરતા નથી તો તમારો ચેક રદ થઇ શકે છે.

Sponsor Ad
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ