નવતર પ્રયોગ / ગુજરાતના વેપારીની આવી શોધથી હવે ડુંગળી મળશે એકદમ સસ્તામાં

Use of dehydrated onion can help to control fresh onion

ગરીબોની કસ્તૂરી ગણાતી ડુંગળીના ભાવ વધી રહ્યા છે. હાલ પ્રતિ કિલોગ્રામ ડુંગળીના ભાવ સવાસો રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે. જેના કારણે અનેક ઘરો અને હોટલોમાં ડુંગળીનો વપરાશ ઘટી ગયો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ