પરિણામ જાહેર / UPSCનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ જાહેર,ચાર વર્ષ બાદ ગુજરાતના ઉમેદવારે ટોપ-10માં મળવ્યું સ્થાન

UPSC's final result announced, after four years, Gujarat's candidate got a place in the top-10

UPSCની ફાઈનલ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થતા ગુજરાતના 13 ઉમેદવારો આ વખતે ક્લોલિફાય, ટોપ-10માં ગુજરાતના ઉમેદવારે મેળવ્યું સ્થાન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ