નોકરી / મેડિકલ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા ઉમેદવારો માટે UPSCમાં ભરતી, લાખોમાં મળશે પગાર 

UPSC combined medical services

યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC)એ કમ્બાઈન્ડ મેડિકલ સર્વિસ એક્ઝામિનેશન માટે ભરતી બહાર પાડી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ