તમારા કામનું / શું તમે લાસ્ટ જોબની એક્ઝિટ ડેટ EPFO એકાઉન્ટમાં અપડેટ કરી ? જો ના કરી હોય તો હવે ઘરે બેઠા આ રીતે કરો અપડેટ

Update exit date on EPFO account by online

જો તમે નવી જોબ શરુ કરો છો તો જોબ છોડ્યાની તારીખ EPFO એકાઉન્ટમાં અપડેટ કરવી જરુરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ