નિવેદન / પેટ્રોલના ભાવ તો ઓછા જ છે, 95 ટકા લોકો વાપરતા જ નથી: મંત્રીજીનું નિવેદન સાંભળીને હસવું કે રડવું!

up yogi government minister upendra tiwari says 95 percent people dont use petrol diesel

ભાજપના નેતા અને ઉત્તર પ્રદેશના રમત-ગમત  અને યુવા કલ્યાણ મંત્રી ઉપેન્દ્ર તિવારીએ ગુરુવારે એક વિચિત્ર નિવેદન આપ્યું છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ