જરૂરી વાત / કાર ચાલકો માટે સૌથી જરૂરી ખબર, 30 સપ્ટેમ્બર સુધી કરી લેજો આ કામ, નહીં તો ભરવો પડશે દંડ

up ghaziabad hsrp is mandatory for all vehicles

વાહનોની સુરક્ષાને લઈને એચએસઆરપી જરૂરી કરવામાં આવ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ