ભારે કરી / ગુરૂજી પ્લીઝ પાસ કરી દેજો, સાસરિયામાં આબરૂ બચી જશે : બોર્ડની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીએ ઉત્તરવહીમાં વેદના ઠાલવી

up board exam evaluation students pleaded written on copies in agra

બોર્ડની પરીક્ષામાં હેમખેમ પોતાનું સંતાન પાસ થઈ જાય તેવી લગભગ દરેક વાલીની ઈચ્છા હોય છે. પણ આ સંતાનો જ્યારે પરીક્ષામાં બેસે છે અને પેપરમાં ન આવડતું પૂછાય છે, ત્યારે જે પોતાની કલાકારીગરીનો પરિચય આપે છે .

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ