પર્દાફાશ / 1000 લોકોનું ધર્માંતરણ કરાવતી ગૅંગનો પર્દાફાશ થતાં દેશમાં મચ્યો ખળભળાટ, મૂકબધિરો હતા નિશાના પર

UP ATS forcefully religion change racket in lucknow two arrested

યુપી એટીએસે જબદસ્તી ધર્મ પરિવર્તન કરાવતા રેકેટનો પડદાફાર્શ કરી બે લોકોની ધરપકડ કરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ