માવઠું / ખેડૂતને પડ્યા પર પાટુ, આ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદી ઝાપટાએ પથારી ફેરવી

unseasonal rains in these districts turned Increased concern of farmers

સૌરાષ્ટમાં વાતાવરણ પલટાતા રાજકોટ, સાવરકુંડલા અને દ્વારકા પંથકમાં કમોસમી માવઠું. ખેતીને નુકસાન થતા ખેડૂતોની સ્થિતિ પડ્યા પર પાટુ જેવી .

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ