આગાહી  / હજુ 4 દિવસ ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ભારે, રાજ્યના આ વિસ્તારોમાં માવઠું આફત બનીને ત્રાટકશે

Unseasonal rainfall is still forecast in the state, the effect of cyclonic circulation will prevail

રાજ્યમાં કેટલાક જિલ્લામાં હજુ પણ 4 દિવસ માવઠાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ