એલર્ટ / પેન્શનધારકો માટે EPFOએ જારી કર્યું એલર્ટ, નવેમ્બર મહિનામાં ન કરતા આ કામ

unnecessary crowd standing in queue life certificate due november

જો તમે EPFOના પેન્શનધારક છો તો તમારા માટે એક જરૂરી એલર્ટ છે. હકીકતમાં EPFOએ તેના પેન્શનરને એક ખાસ અપીલ કરી છે. EPFOએ કહ્યું છે કે, જે પેન્શનરની પેન્શન શરૂ થયાને એક વર્ષથી ઓછો સમય થઈ રહ્યો છે તેમણે નવેમ્બર 2020માં લાઈફ સર્ટિફિકેટ જમા કરાવવાની જરૂર નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ