સ્વતંત્રતા દિવસ / Facts: રાષ્ટ્રધ્વજ વિશે આ વાતો ભાગ્યે જ જાણતાં હશો

Unknown Facts About the Indian Flag

થોડા દિવસોમાં જ આપણે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ દિવસે આપણે રાષ્ટ્રધ્વજ એટલે ત્રિરંગો લહેરાવીએ છીએ અને રાષ્ટ્રગીત પણ ગાઈએ છીએ. આજે આપણે વાત કરીશું રાષ્ટ્રધ્વજ વિશેની કેટલીક અજાણી વાતોની.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ